Uspořádání dne dětí

 

6:45 – 8:30

scházení dětí

6:45 – 9:45

spontánní hry a činnosti, řízené individuální, skupinové a společné činnosti, pohybové aktivity, cvičení

8:30 – 9:00

průběžná svačina

9:45 – 11:45

pobyt venku

12:00

oběd

12:15 – 12:45

příprava na odpolední spánek, hygiena, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

12:45 – 14:15

spánek nebo odpočinek dětí dle individuální potřeby, klidové hry a činnosti nespících dětí

14:15 – 14:45

odpolední svačina

14:30 – 16:30

hry a činnosti dětí, rozcházení dětí domů ( v období příznivého počasí na školní zahradě)

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. U řízených činností pracujeme s dětmi zejména skupinově a individuálně, frontální metodu užíváme pouze v nezbytné míře.

 

Pobyt venku zařazujeme pokud možno každodenně s ohledem na povětrnostní podmínky.

Comments are closed.