Aktualita

Mimořádná opatření od 1.9.2020

Pár základních pravidel:
  • velmi důrazně žádáme rodiče, aby nevstupovali a nevodili děti do MŠ s infekčním onemocněním
  • v prostorách školy se rodiče a rodinní příslušníci mohou zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti mají zakázáno nosit si vlastní hračky do MŠ
  • po příchodu do MŠ si dítě umyje ruce nejméně po dobu 30 sekund