Stravování

Ve školní kuchyni vaříme pestrou a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy, dbáme na pestrost jídelníčku, zařazujeme nové receptury.

Respektujeme individuální potřebu jídla, děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby vše postupně ochutnaly.

Pitný režim je zajištěn během celého dne.  Děti mají k dispozici čaj, šťávu, vodu a mléko.