Uspořádání dne dětí

6:45 – 8:30 scházení dětí
6:45 – 9:45 spontánní hry a činnosti, řízené individuální, skupinové a společné činnosti, pohybové aktivity, cvičení
8:30 – 9:00 svačina
9:45 – 11:45 pobyt venku
12:00 oběd
12:15 – 12:45 příprava na odpolední spánek, hygiena, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů
12:45 – 14:15 spánek nebo odpočinek dětí dle individuální potřeby, klidové hry a činnosti nespících dětí
14:15 – 14:45 odpolední svačina
14:30 – 16:30 hry a činnosti dětí, rozcházení dětí domů ( v období příznivého počasí na školní zahradě)

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. U řízených činností pracujeme s dětmi zejména skupinově a individuálně, frontální metodu užíváme pouze v nezbytné míře.

Pobyt venku zařazujeme pokud možno každodenně s ohledem na povětrnostní podmínky.