Personál

Ředitelka:

Bc. Ivana Vrbová

Pedagogický personál:

Dolní třída:

Bc. Ivana Vrbová
Bc. Silvie Kutálková
Lucie Vyhnalíková (asistent pedagoga)

Horní třída:

Dagmar Petrášová
Bc. Jana Janoušková

Nepedagogický personál:

Vedoucí kuchyně:

Lenka Švejdová

Školnice:

Markéta Dobšíčková
Gabriela Bechová