Personál

Ředitelka:

Bc. Ivana Vrbová

Pedagogický personál:

Dolní třída:

Bc. Ivana Vrbová
Kateřina Syblíková
Lucie Vyhnalíková (asistent pedagoga)

Horní třída:

Bc. Jana Janoušková
Bc. Silvie Kutálková
Andrea Rechová (školní asistent)

Nepedagogický personál:

Vedoucí kuchyně:

Lenka Švejdová

Školnice:

Markéta Dobšíčková
Gabriela Bechová