Platby

Platby stravného a školného

  • Bezhotovostní platby: číslo účtu: 1385065319/0800
  • Platby v hotovosti: u vedoucí školní jídelny denně od 6:45 do 8:45 hodin.

Platby provádějte nejpozději do 25. dne měsíce.

Cena školného: 400,-Kč

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Cena stravného:

Děti 3 – 6 let

  • celodenní: 47,- Kč
  • polodenní: 37,- Kč

Děti 7 – 10 let

  • celodenní: 50,- Kč
  • polodenní: 40,- Kč

Stravné: 900,-Kč (převodem na účet nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující, tj. na měsíc září do 25.8.2023, poslední platba proběhne 25.5.2024 na měsíc červen)