Aktualita

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání bude ponížena o počet dní , kdy bude MŠ uzavřena. Toto ponížení bude srovnáno při následujícím vyúčtování.